сестрата на сулејман

КУЛТУРА

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА ВО СКОПЈЕ Е ПОГРЕБАНА СЕСТРАТА НА СУЛЕЈМАН ВЕЛИЧЕНСТВЕНИОТ

Малкумина знаат дека во Скопје, во Султан-Муратовата џамија е погребана сестрата на Сулејман Величенствениот. Оваа џамија е најстарата џамија на територија на Балканот,...