прекршочни налози

АКТУЕЛНО

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЕДЕН МЕСЕЦ ИЗДАЛ 800 ПРЕКРШОЧНИ НАЛОЗИ: Граѓаните се жалат на високите цени на производите, но ние немаме надлежност истите да ги формираме и коригираме

Државниот пазарен инспекторат (ДПИ) во април годинава извршил над 2670 надзори и за констатираните неправилности издал над 800 прекршочни платни налози во вредност...