населени места

ИНФО

Чистка во Железара, Автокоманда, Хиподром, Трубарево и Маџари

Во неколку населби во Општина Гази Баба почнува голема пролетна акција за чистење. Во акцијата што ја најавува општината, предвидено е чистење на...