нарцисоидни родители

МАГАЗИН

Какви штетни последици носи нарцисоидното родителство

Родителството понекогаш има негативно влијание врз менталното здравје на детето, а во повеќето такви случаи последиците се видливи дури и во зрелата возраст....