вербално насилство

МАГАЗИН

Кои знаци откриваат дали детето врши насилство или трпи булинг

Што е врсничко насилство? Кога се зборува врсничко насилство или булинг, треба да се направи разлика помеѓу однесување кое има елементи на агресија...